Ons beleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We hechten waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent dat niet alles om geld draait. Het gaat om meer. Veel meer, onder andere de toekomst van kinderen en onze planeet. Ons MVO-beleid hebben we dan ook vastgelegd in een manifest dat voor iedereen inzichtelijk is.

"People, Planet, Profit, Prevision."

Concurrentie neemt toe, grondstoffen worden schaarser, economie en samenleving globaliseren en werkomstandigheden wisselen in kwaliteit. Dat is niet alleen nu zo, maar zal de komende decennia ook zo blijven. Ook wij voelen ons daar verantwoordelijk voor. Daarom zoeken we mee naar noodzakelijke en duurzame oplossingen door maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Hoe? Door de bekende triple-P-benadering te omarmen: we richten ons ondernemend op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People) en binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet).

Daarbij focussen we in binnen- en buitenland op zeven kernonderwerpen:

 • Behoorlijk Bestuur
 • Mensenrechten
 • Arbomanagement
 • Milieumanagement
 • Eerlijk Zaken Doen
 • Consumentenbelangen
 • Maatschappelijke Betrokkenheid

Zo proberen we de juiste combinatie te maken van goed bedrijfsrendement, bescherming van onze leefomgeving en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en die van vaste partners.

Balans

Het vinden van de balans tussen deze drie P’s moet uiteindelijk leiden tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

People

De veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers is voor ons van groot belang. Daarom investeren wij in hun ontwikkeling en vitaliteit.
Wij erkennen en respecteren de universele rechten van de Mens, handelen consequent binnen de geldende relevante wet- en regelgeving, stimuleren in- en extern ethisch gedrag, nemen verantwoordelijkheid in beleidsvorming en respecteren internationale gedragsnormen.

Planeet

Om de aardbol leefbaar te houden, is zorg voor het milieu een maatschappelijke 'must', nu en in de toekomst. Daar maken we tijd en middelen voor vrij. Natuurlijk weten we dat de grafische industrie milieurisico’s met zich meebrengt. Daarom doen we ons best uitsluitend zaken te doen met (inter)nationale partners die zich ook inzetten voor een duurzame samenleving. Zelf hanteren we een intern milieumanagementsysteem conform de ISO 14001 Grafimedia-norm en voldoen we aan de criteria van Duurzaam Inkopen van Drukwerk.

Winst

Naast een hoger bedrijfsrendement zijn een gezonder milieu en welzijn van medewerkers bepalend voor al onze bedrijfsbeslissingen. Wij willen uitmunten in duurzaam ondernemen dat past bij onze positie en identiteit. Daarbij staat eerlijk zaken doen voorop.

Wij willen:

 • eerlijk zaken doen,
 • oog hebben voor de arbeidsomstandigheden van onze eigen medewerkers, en ook die van bedrijven waar wij zaken mee doen,
 • bijdragen aan een betere leefomgeving,
 • naleven van de relevante wettelijke milieuvoorschriften,
 • voldoen aan de duurzaamheidcriteria die de Rijksoverheid heeft gesteld voor het duurzaam inkopen van drukwerk,
 • streven naar een open relatie met de overheid,
 • ons energiegebruik beperken,
 • investeren in de lokale samenleving door sponsoring en
 • zaken doen met leveranciers die oog hebben voor duurzaamheid.

Ons MVO-beleid mag vooral geen loze belofte zijn. Elke medewerker van PreVision draagt er zijn of haar steentje aan bij. We bekijken regelmatig hoe dat in de praktijk wordt nageleefd, ondernemen actie waar nodig en zorgen er zo voor dat ons MVO-managementsysteem constant verbetert.